• Registra't gratuïtament a la Borsa de Treball d'Economia Social: Aquí et presentem una eina per fer el vincle entre treballadores i empreses d'economia social i solidària dels sectors agrari, agroalimentari, forestal, pesquer i ramader. Farem un seguiment dels processos de selecció per garantir-ne l'èxit

Busques feina?

Aquí podeu trobar tota la oferta i la demanda de l'economia social agrària, agroalimentària, forestal, pesquera i ramadera de tots els territoris dels Països Catalans

Agrària

Peons agraris, feines del camp, masovería, jornalers per collita, enginyeria agrònoma, projectes (memòries, càlculs constructius, plànols), assessoría, avaluacions ambientals, valoracions agràries/peritatge...

Agroalimentària

Investigació, Tècnic/a de producte, seguretat i higiene alimentària, controls de qualitat, projectes, auditoríes, elaboració, transformació, preparació, envasat de productes alimentaris...

Forestal

Netejes de boscos, desbrossats, franjes, estudis, redacció de projectes, assessoría, seguiment i control de plagues forestals, centres de recuperació de la fauna salvatge, centres de seguiment de la flora i fauna protegides...

Pesquera

Peons i operaris, encarregades de llotja, preparadores de caixes, personal de neteja, vigilància, personal directiu...

Ramadera

Pastoreig, peó ramader, sanitat animal, veterinària, projectes (dejeccions ramaderes, incorporació,etc.) ...

COMPARTIR I COOPERAR,
TREBALLAR PEL BÉ COMÚ

Aquí s'anuncien els llocs de treball d'empreses cooperatives, societats laborals, mutualitats, associacions, fundacions amb activitat econòmica, centres especials de treball, empreses d'inserció, cofraries de pescadors i empreses agràries de transformació

TROBA EL TEU LLOC EN UNA SOCIETAT MÉS JUSTA

Deixa de competir, passa't a l'economia social i coopera.
Cada dia construïm la societat amb el nostre esforç: aquí triem fer-ho des del bé comú.

BANC DE TERRES DELS PAÏSOS CATALANS

Aquest és el Banc de Terres nacional de tots els municipis dels territoris de parla catalana. El Banc és una bases de dades pública que recull informació de finques que els propietaris posen a disposició de qui les vulgui treballar. A través de la Custòdia, l'Arrendament o la Compra. Inclou terrenys i finques agrícoles, forestals i de pastura. 


És una eina GRATUÏTA senzilla i eficaç que creix i s'expandeix a través de la publicitat que en feu els usuaris i usuàries a través de la xarxa. Esperem que trobeu el terreny que buscàveu! Gràcies per utilitzar i promoure Terra i Treball

CERCA O PUBLICA TERRENYS

Promou i Finança

Promou l'Associació Massís de Montserrat i AraCoop del Departament de Treball, Afers socials i Família
Amb el finançament del Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal